L O A D I N G
blog banner

Verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau

Een incassobureau is een instelling die bevoegd is om openstaande vorderingen te innen door middel van het minnelijke traject. In de praktijk betekent dit, dat hun werkzaamheden zich beperken tot het versturen van aanmaningen en eventueel het telefonisch contact opnemen met de debiteur.

Een incassobureau kan dus nĂ­et op de stoep staan om iemands tv, auto of laptop in te vorderen om hem op die manier te dwingen aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Daarom staan incassobureaus ook niet onder tuchtrechtelijk en/of financieel toezicht. Iedereen, dus ook jij en ik, kan een incassobureau beginnen.

Er zijn legio incassobureaus te vinden die werken op basis van no cure, no pay. Het voordeel van de no cure no pay principe is dat je er als opdrachtgever geen kosten aan hebt, tenzij er inderdaad voldoende verhaalsmogelijkheden blijken te zijn. Zo kom je dus nooit voor het probleem te staan dat je schuldenaar gevlogen is en jij opdraait voor de vruchteloze incassopogingen.

Wel is het zo, dat de mogelijkheden van een incassobureau bij lange na niet zo ver reiken als die van een deurwaarder. Als het niet lukt om middels het minnelijke traject (brieven, aanmaningen en eventueel telefoontjes richting de schuldenaar) de vordering te verhalen, zal alsnog toevlucht moeten worden gezocht tot een deurwaarder.

De gerechtsdeurwaarder kan veel meer

Een gerechtsdeurwaarder kan, mag en doet veel meer dan alleen het aanschrijven en eventueel bellen van de debiteur: met een gerechtsdeurwaarder is het, als wanbetaler zijnde, vaak kwaad kersen eten. Zo heeft de gerechtsdeurwaarder de bevoegdheid tot het leggen van beslag; zowel op de inboedel alsook op het inkomen. Neemt de deurwaarder je inboedel in beslag, dan wordt dit een boedelbeslag genoemd. Blijft de betaling uit, dan zal de deurwaarder de in beslag genomen goederen (bijvoorbeeld een boot, auto of kantoorinventaris) via een openbare verkoop verkopen.

De opbrengst wordt in mindering gebracht op je schulden. Bij een loonbeslag daarentegen worden geen goederen verkocht, maar wordt een (eenmalig of maandelijks) bedrag ingehouden op je loon of uitkering. Een werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht om het loonbeslag uit te voeren. De kosten voor de werkzaamheden van de deurwaarder worden, net zoals de kosten van een incassobureau overigens, over het algemeen verhaald op de schuldenaar.

Bron: www.invorderingsbedrijf.nl